Zatvori

Uslovi prodaje

CityDeal će organizovati promociju i prodaju proizvoda i/ili usluga kao posrednik u ime i za račun
Partnera putem internet stranica www.citydeal.ba. Promocija i prodaja se orgazniuje na način da
Partner odobrava promotivni popust na svoje proizvode i/ili usluge, pod uslovom da CityDeal uspije
putem javnog poziva u određenom vremenskom periodu prikupiti minimalan ugovoreni broj kupaca za
taj proizvod i/ili uslugu.

Partner kao vlasnik proizvoda i/ili usluge se obavezuje da ugovoreni promotivni proizvod i/ili uslugu
isporuči na najkvalitetniji mogući način, poštujući sve standarde i kvalitete savjesnog poduzetništva.
Obaveza CityDeal-a je da po najvišim standardima poslovanja organizira i vodi promotivnu prodaju.
CityDeal nije vlasnik, niti posjeduje proizvod i/ili uslugu koju promotivno nudi putem svojih stranica, pa
zato ne može ni biti odgovoran za potencijalne pravne i materijalne nedostatke proizvoda i/ili usluge, ili
za bilo kakve druge probleme i nedostatke koji mogu nastati prilikom korištenja usluga koje nudi.

Vlasnik i izdavač vaučera je određeni Partner. Kao vlasnik i izdavač vaučera, Partner je u potpunosti
odgovoran za sve ozljede, bolesti, štete, potraživanja, odgovornosti i troškove korisnika tj. kupca.

Vaučeri iz prethodne stavke služe kao dokaz o kupovini određenog proizvoda po uspješnom završetku
promotivne prodaje. Vaučeri obavezno moraju sadržavati ime kupca ili ime koje odredi kupac, oznaku/
broj vaučera, vrstu i model proizvoda i/ili usluge, rok u kojem kupac može po uspješnom završetku
promotivne prodaje podnijeti zahtjev za isporuku / konzumiranje proizvoda i/ili usluge, mjesto i način
na koji kupac može postaviti zahtjev za isporuku / konzumiranje proizvoda i/ili usluge, te po potrebi i
druge podatke.

Sve vaučere za kupnju ugovorenog proizvoda i/ili usluge koje za Partnera izdaje CityDeal, a koja je
ispisana s internetskih stranica www.citydeal.ba, ili bilo koje internet stranice povezane s CityDeal,
su promotivne potvrde, koje su podložne uslovima i pravilima CityDeal, kao i pravilima Partnera koji
sudjeluje u određenoj promocijskoj akciji.

Uspješnim završetkom promotivne prodaje smatra se slučaj kada se skupi najmanje minimalan broj
kupaca za određeni proizvod i/ili uslugu. Minimalan broj kupaca uvijek se navodi uz određenu ponudu.
Rezervacijom / narudžbom promotivne ponude saglasni Ste da će Vaša kartica biti naplaćena
isključivo i samo ukoliko promotivna prodaje bude uspješna tj. ukoliko je rezervira minimalni broj
kupaca određen za tu ponudu. U slučaju da promotivna prodaja bude neuspješna Vaša rezervacija /
narudžba neće biti naplaćena. Rezervacije / narudžbe promotivne ponude se zaprimaju jednokratno
na cjelokupan iznos cijene.

Za kupnju bilo kojeg proizvoda i/ili usluge koje nudimo, od Vas kao korisnika zahtjeva se prethodno
otvaranje korisničkog računa tj. registracija. Otvaranje korisničkog računa je neophodno kako bi Vi
imali jednostavan pristup ispisu vaših Potvrda i narudžbi, pregledu ranijih kupovina te kako bi lako
uređivali svoje postavke.

Specifični dodatni uslovi i pravila korištenje vaučera kod trgovaca kao Partnera:
Potvrda se odnosi samo na proizvod koji prodaje trgovac Partner, ne može se odnositi na troškove
poštarine ili manipulativne troškove.

Samo se jedna Potvrda smije koristiti po narudžbi, osim ako drugačije nije odredio sam Partner.
Ni Citydeal ni Partner nisu odgovorni za izgubljenu ili ukradenu Potvrdu.
Potvrda se ne može kombinovati s drugim poklon-bonom / bonovima ili potvrdama trećih osoba /
kuponima / promocijama, niti se može reproducirati niti prodavati, osim u slučaju ako je to izričito
određeno u pojedinoj promotivnoj ponudi.
Svaka upotreba vaučera koja nije u skladu s uslovima i pravilima korištenja rezultirati će prestankom
važenja Potvrde.

Valjanost vaučera ističe na datum koji je naznačen na njoj i neproduživa je.
Restoran je definisan kao Partner koji kao svoju redovitu poslovnu aktivnost nudi hranu i piće na
prodaju, te tu hranu i piće isporučuje kupcima/konzumentima navedenim u valjanom vaučeru.

Specifični dodatni uslovi i pravila korištenja vaučera za konzumaciju hrane i pića u restoranu kao
Partneru:

U isključivoj je nadležnosti Partnera odrediti da li se vaučer može kombinovati s bilo kojim vaučerima /
bonovima / kuponima / promocijama trećih osoba.

Vaučeri vrijede za obroke i piće u restoranu, osim ako nije drugačije navedeno.
Citydeal kao ni Partner nisu odgovorni za izgubljene ili ukradene vaučere na bilo koji način.
Svaki pokušaj upotrebe vaučera suprotan uslovima i pravilima korištenja će imati za posljedicu da
vaučer postane nevažeći.

Valjanost vaučera ističe na datum koji je naznačen na njemu i kao neproduživa je.
Registracijom/otvaranjem korisničkog računa na internetskoj stranici www.citydeal.ba smatra se da je
korisnik ove Uslove prodaje u cijelosti pročitao, razumio i prihvatio.

Obavijesti

Želim da svaki dan u moj Inbox stigne,
samo za mene nova ponuda iz mog
grada.

Mi cijenimo povjerenje koje ste nam ukazali i imamo razumijevanje o osjetljivost ličnih podataka. Vašu e-mail adresu nećemo davati na uvid trećim licima.