Uslovi korištenja

Uslovi


Dragi naši posjetioci,
 
Dobrodošli na CityDeal.ba. Želimo da Vas upoznamo sa uslovima korištenja ovog portala za grupnu kupovinu. Ovaj "Ugovor" čini obvezujući dogovor između Vas i tima koji upravlja domenom CityDeal.ba.
 
Molimo Vas, pročitajte sljedeće uslove veoma pažljivo.
 
Korištenjem ove web stranice ili usluge koje Vam nudimo, smatramo da ste saglasni sa svim uslovima, kako usluga, tako i onim vezanim za privatnost. Ukoliko se ne slažete sa navedenim uslovima, uvijek imate mogućnost prestati koristiti web stranice sa našim uslugama. Izraz "Vi" odnosi se na osobu koja pristupa ili na bilo koji način koristi web stranice,( ili neke od naših usluga), odnosno, društvo u čije ime ta osoba pristupa web stranici ili uslugama kojim se bavimo.
 
Naše usluge
 
CityDeal je online zajednica koja pruža interaktivnu online uslugu putem web-portala na domeni Citydeal.ba i drugim online mjestima u vlasništvu ili kojima upravljamo, kao što su društvene mreže Facebook i aplikacija mobilnih telefona ("Site"). Usluga koju Vam pružamo sastoji se od upravljanja sadržajem, procesiranja finakcijskih transakcija i ostalih informacijskih usluga. Usluge koje smo naveli pružamo vlastitim kapacitetima, putem partnera, sa kojima imamo ugovore, ili treće strane.
 
Uslovi korištenja naše stranice i usluga
 
Korištenje web stranice CityDeal.ba uslovljavamo sljedećim uslovima:
 • Da ste stariji od 18 godina;
 • Da se u cijelosti slažete sa Uslovima pružanja usluga koje nudi naša web stranica;
 • Da nećete kopirati ili distribuirati bilo koji dio CityDeal.ba materijala u bilo kojem mediju bez prethodnog pismenog odobrenja;
 • Da ćete dati tačne podatke prilikom otvaranja računa ili registracije za korištenje naših usluga;
 • Da ste sami odgovorni za svoj korisnički ID i aktivnosti koje se javljaju prilikom prijave ili tokom korištenja usluga CityDeal.ba portala sa Vašim korisničkim imenom;
 • Da nećete koristiti CityDeal.ba za prikupljanje nikakvih ličnih podataka, uključujući korisničke račune, e-mail adrese ili slične informacije u komercijalne svrhe;
 • Da ste Vi isključivo odgovorni za sadržaj Vaših objava, uključujući, preporuke kupovine, informacije profila i linkova, slike i druge slične sadržaje;
 • Izjavljujete da ste vlasnik ili imate potrebne dozvole, prava i saglasnosti za korištenje bilo kojeg sadržaja koji ste poslali na CityDeal.ba;
 • Izjavljujete da nećete postavljati sadržaj koji je zaštićen autorskim pravima ili vlasničkim pravima, uključujući i privatne informacije, poslovne tajne, itd., osim ako ste Vi vlasnik tih prava ili imate odgovarajuće zakonske dozvole od zakonitog vlasnika
 
Mi iz CityDeal.ba
 • Ovim potvrđujemo da imamo pravo objaviti ili ne objaviti bilo koji od vaših sadržaja ili objava koji su u skladu sa ovim Uslovima korištenja
 • Zadržavamo pravo na ukidanje Vašeg korisničkog računa sa ili bez prethodne najave.
 • Zadržavamo pravo da u svakom trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatramo potrebnim, ukinemo ili izmijenimo bilo koji od ovdje navedenih Uslova korištenja i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka.
 • U slučaju da dođe do promjene Uslova korištenja i/ili Izjave o povjerljivosti podataka, a korisnik nastavi koristiti usluge naše internetske stranice, smatra se da prihvaća Uslove korištenja i Izjavu o povjerljivosti podataka u izmijenjenom obliku
 • Korisnik je saglasan s time da pristup internet stranici Citydeal.ba ponekad može biti privremeno nedostupan ili isključen iz razloga održavanja stranice, ali i iz drugih razloga.
 • Korisnik je saglasan da Citydeal.ba nije odgovoran za neprikladno ponašanje drugih korisnika ili trećih strana te da rizik od eventualnih šteta u potpunosti preuzimate na sebe.
 • Obaveza i dužnost korisnika usluga Citydeal je korištenje stranice Citydeal.ba isključivo u skladu sa pozitivnim propisima i zakonima BiH, kao i s općim etičkim i moralnim načelima.
 • Ne garantujemo za tačnost, potpunost bilo kojeg sadržaja na portalu www.citydeal.ba postavljenog od strane korisnika, trećih osoba ili neovlaštenih korisnika.
 • Korisnik izričito izjavljuje da neće smatrati odgovornom CityDeal, zakonski odgovorne osobe u društvu, uposlenike i dr. koji su vezani za društva koja upravljaju uslugama portala za eventualnu naknadu štete i troškova, uključujući i troškove pravnog zastupanja, a koji bi mogli nastati korištenjem internetskim stranicama www.citydeal.ba od strane korisnika
 • Svi materijali koji se nalaze na internetskim stranicama www.citydeal.ba vlasništvo su društva koja upravlja uslugama portala, te su kao takvi zaštićeni zakonom, ili se koriste u skladu sa odobrenjima autora i/ili nositelja prava na žigove i/ili dizajn. CityDeal je također nositelj autorskih prava sa cjelokupnim idejnim sadržajem internetske stranice www.citydeal.ba neophodnim za nesmetano funkcionisanje.
 
Vaš korisnički račun i CityDeal profil
 
Obavezni ste se registrovati otvaranjem korisničkog računa sa CityDeal.ba (direktnim pristupom CityDeal putem usluge “subscription” i/ili “prijava” ili dopuštajući CityDeal aplikaciji za povezivanje s vašim Facebook profilom) kako bi mogli objavljivati neke sadržaje na web stranicama ili imati pristup određenim uslugama, uključujući kupovinu. Ako odaberete da otvorite korisnički račun na CityDeal-u, Vi pristajete dati samo tačne, potpune podatke u toku registracije koje budemo tražili od Vas. Kada se registrujete, dobit ćete jedinstveni log-in pristup ("Korisničko ime"). Pristupom na CityDeal stranice i usluge Vi ne dajete ovlaštenja za bilo koja druga fizička ili pravna lica da koriste Vaše korisničko ime, Vi ste u potpunosti odgovorni za sprečavanje takvog neovlaštenog korištenja. Vi ste isključivo odgovorni za bilo koje mogućnosti pristupa našim web stranicama ili korištenja usluga od strane osoba koje koriste Vaše korisničko ime. Molimo Vas, da nas odmah obavijestite ako mislite da se Vaš korisnički ID koristi bez Vašeg znanja i odobrenja. U slučaju da je neka od stavki ovih uslova korištenja ništava, takva ništavost neće utjecati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih uslova, te će preostali dijelovi ovih uslova ostati na snazi, a ništava odredba će se zamijeniti valjanom odredbom koja po smislu i pravoj volji najviše odgovara odredbi
koja je ništava. Ukoliko bilo koja strana ne iskoristi svoja prava iz ovih uslova korištenja, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom tih prava, kao ni bilo kojih drugih ovdje navedenih prava.
 
Linkovi prema trećim stranicama
 
Nemamo kontrolu na drugim web mjestima koja imaju link CityDeal i koji nas može povezati. CityDeal na vlastitim web stranicama može sadržavati linkove trećih lica koje nisu u našem vlasništvu, ali kojima upravlja CityDeal. Stoga, ne možemo i ne preuzimamo odgovornost za sadržaj i pravila o privatnosti, ili praksi takvih web stranica ili kompanija u čijem su vlasništvu. Osim toga, mi ne možemo i nećemo cenzurisati ili urediti sadržaj bilo koje treće strane. Korištenjem CityDeal izričito nas
oslobađate od bilo kojih obaveza koje proizlaze iz korištenja, bilo koje treće strane, web stranica.
 
Ponude
 
CityDeal daje potrošačima priliku da kupuju proizvode i usluge od trećih osoba trgovaca ("Trgovci"), s vremenskim ograničenjem kao promotivnu dodatnu vrijednost ("Deal"). Trgovci su spremni ponuditi atraktivne ponude, radi vlastite promocije putem naše CityDeal zajednice.
 
1. Kako to funkcioniše
Postavljanjem prodajnog naloga za određeni Deal, možete napraviti ponudu za kupovinu tog Deal-a pod određenim uslovima pod kojim se isti prodaje, ograničenjima i ostalim uslovima koji su povezani s navedenim ponudama. Nakon što ste postavili upit za kupovinu, od Vas očekujemo i potvrdu o kupovini Deal-a i tada se sa Vaše kreditne kartice rezervišu sredstva, te nakon sigurnosnih provjera mi zadužujemo Vašu karticu u iznosu kupljene cijene Deal-a. Mi ćemo Vas obavijestiti putem e-pošte kada ćete vaučer moći koristiti. Prije bilo kakve kupovine, potrebno je da otvorite korisnički račun kako biste imali mogućnost kupovine. Vaš korisnički račun nam je potreban kako bismo mogli od Vas naplatiti usluge kupovine i pružiti Vam uz jednostavan pristup ostalim našim ponudama, prikaz prošlih kupovina i mogućnost mijenjanja vlastitih postavki.
 
2. Datum isteka
Promotivni dio vaučera će isteći nakon datuma otisnutog na vaučeru. Trgovac je dužan poštovati vaučer u skladu sa zakonom. Ako trgovac odbije vaučer prije vremenskog isteka valjanosti, CityDeal će u Vašu korist izvršiti cijeli povrat novca u obliku kredita za buduće kupnje ponude na CityDeal-u. 
Kako biste mogli primiti kredit, morate dati sljedeće informacije u pisanom obliku info@citydeal.ba
 • Identifikacija vaučera i trgovca
 • Izjavu o datumu, vremenu, i okolnostima u kojima je trgovac odbio otkupiti vaučer
 • Izjava, pod kaznom krivokletstva, da vaučer nikada nije otkupio trgovac.
 
3. Plaćanje putem uplatnice
Plaćanje putem uplatnice je oblik CityDeal kredita koja se može primijeniti u budućim kupovinama vaučera. Na sljedećem linku imate izgled uplatnice za nadopunu kredita - CityDeal.ba/uplatnica. Kada uplatite željeni iznos novca mi cjelokupan uplaćeni iznos prebacujemo na Vaš CityDeal račun, putem kojeg imate pravo kupovine budućih Deal-ova.
 
4. Posebne odredbe
Svaki Deal ima specifične uslove, posebni uslovi će biti postavljeni i jasno vidljivi u trenutku kada obavljate kupovinu određenog Deal-a.
 
5. Opći Uslovi
Ukoliko nije drugačije navedeno u Uslovima kupovine ili po zakonu, sljedeći dodatni uslovi primjenjuju
se na sve kupovine:
 • Ne prihvatamo plaćanje vaučera gotovinom
 • Nema povrata novca, osim na način kako je propisano Uslovima;
 • Niti CityDeal niti Trgovac ne snose odgovornost za izgubljeni ili ukradeni vaučer;
 • Duplo korištenje vaučera, prodaju ili sličan način manipulisanja je izričito zabranjen;
 • Ako nije drugačije navedeno u vrijeme kada je vaučer kupljen, u cijenu vaučera se uključuje i porez na dodanu vrijednost u skladu sa zakonima o porezima države Bosne i Hercegovine;
 
6. Trgovačka odgovornost
Da bude jasno, CityDeal tržištu nudi ponude i djeluje kao posrednik u prodaji vaučera u ime Trgovca, ali Ttrgovac je izdavač vaučera. Kao izdavač vaučera, Trgovac mora u potpunosti da odgovara za bilo koju nastalu štetu ili eventualne bolesti, potraživanja, obaveza, povrede i troškova prema klijentima, koje su izazvane u cijelosti ili djelomično od strane trgovca ili njegovih proizvoda i usluga i bilo koje druge obveze koja proizlazi iz neispunjavanja ili djelomičnog ispunjavanja otkupa vaučera. Kupovinom Deal-a, kupac stiče pravo za vaučer kao i za korištenje tog vaučera prema njegovim uslovima i
odredbama ovog Ugovora.
 
7. Promotivni program
S vremena na vrijeme možemo ponuditi posebne promocije, nagradne igre i/ili igre na sreću kojima je cilj pružiti poticaj za kupovinu Deal-ova. Primjenjiva pravila će biti objavljena na web-u sa detaljnim opisom svake takve promocije. Zadržavamo pravo da tumačimo ova pravila prema vlastitom nahođenju, a Vi prihvaćate naše interpretacije.
 
8. Proizvodi i raspoloživost za prodaju
Web stranici se može pristupiti unutar Bosne i Hercegovina, kao i iz ostatka svijeta. Vi razumijete da sve, ili pojedine proizvode, ili usluge koje se pružaju na stranicama, možda neće biti dostupne za kupnju za osobe koje borave u drugim državama ili na drugim različitim geografskim područjima. CityDeal zadržava pravo, prema vlastitom nahođenju ili na drugi način ograničiti pružanje usluga za bilo koji proizvod ili uslugu za osobu s prebivalištem u nekom drugom zemljopisnom području. CityDeal ne predstavlja niti jamči da će bilo koji proizvod ili uslugu koju promovišemo na ovoj stranici će biti dostupna za kupnju od strane bilo koje određene osobe.
 
9. Povrat novca
CityDeal će osigurati povrat Vašeg novca kojim ste platili bilo koji proizvod i/ili uslugu u roku od pet dana nakon kupnje kupona, pod uslovom da vaučer još nije otkupljen. Nakon pet dana, ne vršimo povrat novca, osim ako niste u mogućnosti iskoristiti vaučer prije važećeg isteka vaučera radi greške koju je uzrokovao Trgovac.
 
10. Ograničene ponude
Neke od Deal-ova ćemo ograničiti za kupovinu ili ograničiti broj kupovine, kao što je navedeno za pojedine Deal-ove. Svaki pokušaj od strane kupca, da dobije više od dopuštenog broja vaučera navedenih za pojedinu kupnju ili pomoću više različitih identiteta, kreditne kartice, drugih registracija, adrese ili na bilo koji drugi način, u cijelosti će biti poništena svaka kupnja te osobe. CityDeal će presuditi, a prema vlastitom nahođenju, da li kupnja vaučera upućuje na kršenje ovih pravila.
 
Završne odredbe Uslova korištenja
Za sve eventualne pravne sporove koji mogu nastati vezano za korištenje internetske stranice www.citydeal.ba nadležan je sud u Sarajevu. Registracijom odnosno otvaranjem korisničkog računa na internetskoj stranici www.citydeal.ba smatra
se da je korisnik ove Uslove korištenja u cijelosti pročitao, razumio i prihvatio.


Prijavi se za newsletter

i ostvari ekstra popuste!
Pratite nas
facebook icontwitter iconinstagram icon
citydeal logo
Copyright © 2021 CITYDEAL
osim ako nije drugačije naznačeno.
Sva prava zadržana.


spacer